Aktualności | O nas | Władze | Muzeum | Kalendarze imprez | Regulaminy | Dojazd do muzeum |
Szlaki | Schroniska | Koło PTTK nr 5 | Koło Miejskie | Archiwum | Galeria | Prezentacje | Listy gratulacyjne |
 
 
Historia Koła Miejskiego PTTK

Historia powstania Koła Miejskiego PTTK w Gorlicach.

 

Koło Miejskie powstało na bazie koła nr 6 które zaprzestało swojej działalności. Inicjatorem powstania koła byli: kol. Jerzy Zabierowski - najstarszy i dalej aktywny członek PTTK w Oddziale Gorlice, oraz ówczesny prezes Zarządu Oddziału kol. Eugeniusz Patla. W dniu 24 marca 1999r. odbyło się zebranie osób które były członkami Koła nr 6. W czasie zebranie poddano analizie zaistniałą sytuację i zaproponowano powołanie nowego Koła o nazwie Koło Miejskie w oparciu o pozostałych członków Koła nr 6.

W dniu 15 kwietnia 1999r dobyło się zebranie organizacyjne nowego koła, które podjęło wniosek o zwrócenie się do Zarządu Oddziału o zmianę nazwy koła, proponując nową nazwę "Koło Miejskie PTTK przy Oddziale PTTK w Gorlicach". W czasie zebrania dokonano wyboru Zarządu koła i Komisji Rewizyjnej.

Do Zarządu Koła wybrano:

1. prezes Koła - kol. Czesław Cyculeńko

2. viceprezes - kol. Tadeusz Ćwiklik

3. sekretarz, skarbnik - kol. Wincenty Szpakowski

 

Komisja Rewizyjna

1. kol. Jerzy Zabierowski

2. kol. Wincenty Szpakowski

3. kol. Wojciech Szymański

 

Stan Koła 25 członków

 

Dużego wsparcia przy organizacji Koła udzielili kol. Jerzy Zabierowski, kol. Eugeniusz Patla, kol. Krystyna Czocher, kol. Tadeusz Wszołek, kol. Mieczysław Cyrkowicz.

W pierwszym roku działalności Zarząd Koła Miejskiego skupił się na sprawach organizacyjnych i integracji członków.

Zorganizowano kilka wycieczek pieszych po Beskidzie Niskim w ramach tzw. "Zielonych Niedziel". Ponadto członkowie Koła uczestniczyli w wycieczkach autokarowych organizowanych przez Koło nr 5.

 

W dniu 20 grudnia 2000 roku odbyło się I Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Miejskiego PTTK.

Wybrano nowy Zarząd Koła:

1. Prezes Koła - Tadeusz Ćwiklik

2. Sekretarz - Izabela Krupa

3. Skarbnik - Wojciech Szymański

 

Komisja Rewizyjna:

1. Jerzy Zabierowski

2. Wincenty Szpakowski

3. Krystyna Czocher

 

Zarząd Koła Miejskiego kontynuował organizowanie wycieczek pieszych po Beskidzie Niskim i Pogórzu - "Zielonych Niedziel" oraz rozpoczął wyjazdy na wycieczki autokarowe po południowych terenach kraju, później na Słowację i Węgry.

 

Skład Zarządu Koła Miejskiego PTTK w latach 2008-2012

1. prezes - kol. Tadeusz Ćwiklik

2. viceprezes - kol. Zdzisław Halibożek

3. skarbnik - kol. Mirosław Wantuch

3. sekretarz -  kol. Irena Szpakowska

4. członek - kol. Katarzyna Liana

 

Komisja Rewizyjna

1. kol. Wincenty Szpakowski

2. kol. Krystyna Czocher

3. kol. Alicja Wantuch

 

 

W dniu 18 grudnia 2012 roku

odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Miejskiego PTTK.


Wybrano nowy Zarząd Koła na kadencję 2013-2017:

1. Prezes Koła – Zdzisław Halibożek

2. Z-ca Prezesa – Robert Kusek

3. Sekretarz – Irena Szpakowska

4. Skarbnik – Mirosław Wantuch

5. Członek Zarządu – Tadeusz ĆwiklikKomisja Rewizyjna:

1. Przewodniczący Wincenty Szpakowski

2. Barbara Łań

3. Mieczysław Bobola


W 2013 roku kolega Tadeusz Ćwiklik złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu.

Nowym Członkiem Zarządu została wybrana przez Zarząd Koła

koleżanka Lucyna Koryga.


W dniu 7 grudnia 2016 roku w Domu Polsko-Słowackim odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Koła Miejskiego PTTK w Gorlicach. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie Zarządu Koła Miejskiego PTTK za okres upływającej kadencji, a także dokonano wyboru władz Koła i delegatów na Walny Zjazd Oddziału PTTK w Gorlicach. Z przedstawionego sprawozdania przez Prezesa Koła Miejskiego kol. Zdzisława Halibożek wynika, że obecnie Koło liczy 228 członków, a w trakcie kadencji do Koła wstąpiło 153 osoby.
Zorganizowano łącznie 86 imprez w których udział wzięło niemal 3700. Chwilą ciszy zgromadzeni uczcili pamięć zmarłych w trakcie kadencji członków PTTK. Licznie zgromadzeni członkowie dokonali wyboru Zarządu Koła Miejskiego PTTK. Obdarzając ustępujący Zarząd zaufaniem dokonano jego ponownego wyboru na następną kadencję.


SKŁAD ZARZĄDU KOŁA MIEJSKIEGO PTTK:
Prezes – kol. Zdzisław Halibożek,
V-ce Prezes – kol. Robert Kusek,
Sekretarz – kol. Irena Szpakowska,
Skarbnik – kol. Mirosław Wantuch,
Członek Zarządu – kol. Lucyna Koryga.
Wybrano również 3-osobową Komisję Rewizyjną Koła.
SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:
Barbara Łań – Przewodnicząca,
Marek Graca – Członek,
Jerzy Karp – Członek.
Ponadto wybrano 20 na Walny Zjazd Oddziału PTTK w Gorlicach. Delegatami zastali: kol. Mirosław Cyrkowicz, kol. Stanisław Chumikowski, kol. Eugeniusz Dąbrowski, kol. Tadeusz Domagała, kol. Maria Drzymała, kol. Jerzy Forczek, kol. Marek Graca, kol. Krystyna Halibożek, kol. Zdzisław Halibożek, kol. Piotr Haluch, kol. Wacłach Kastyak, kol. Zofia Kiełtyka, kol. Robert Kusek, kol. Stanisław Nowak, kol. Jan Słopnicki, kol. Brygitte Trojanowicz, kol. Roman Trojanowicz, kol. Wiesława Szczygieł, kol. Mirosław Wantuch, kol. Łucja Wojewodzic.
Na wniosek Zarzadu Koła Miejskiego aktywnym i zaangażowanym w działalność Koła oraz Oddziału niżej wymienionym członkom wręczono odznaki i dyplomy:
ZŁOTA HONOROWA ODZNAKA PTTK – kol. Mirosław Wantuch,
BRĄZOWA HONOROWA ODZNAKA PTTK – kol. Irena Szpakowska, kol. Piotr Haluch, kol.Zdzisław Halibożek,
DYPLOMY ZG PTTK – kol. Barbara Łań, kol. Lucyna Koryga, kol. Robert Kusek, kol. Bogusław Lewek.
ODZNAKA 50 LAT W PTTK – kol. Izabela Krupa i kol. Jan Słopnicki. DYPLOMAMI KOŁA MIEJSKIEGO wyróżniono - kol. Łucja Wojewodzic, kol. Halina Kozak, kol. Małgorzata Haluch, kol. Maria Drzymała, kol. Alicja Graca, kol. Wacław Kastyak, kol. Mirosław Janik, kol. Sylwester Haluch, kol. Wacław Mika, kol. Bogusław Lewek i kol. Włodzimierz Gryga.
Odznaczenia i wyróżnienia wręczył obecny na zebraniu Prezes Oddziału PTTK w Gorlicach kol. Roman Trojanowicz.

 


 
 
 
 

   >>  VRBOV - Baseny termalne   >>  Geoportal - Mazowsze
   >>  Geoportal - Małopolska
   >>  Starostwo Gorlice
   >>  Urząd Miasta Gorlice
   >>  Klub Słowackich Turystów
   >>  Beskid Gorlicki
   >>  Ośrodek Kultury Prawosławnej
   >>  Koło przy MZS nr 1
   >>  Koło przy MZS nr 3
   >>  Koło przy ZS w Stróżówce
   >>  Koło przy SP w Mszance

 

 
 
 
 
Administracja serwisu: Studio Multimedialne Inmani oferująca skuteczne pozycjonowanie